Reisbureau at Home

Algemene voorwaarden

Op al onze boekingen zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals de voorwaarden van TUI Nederland, TUIFly, branche organisatie ANVR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, Calamiteitenfonds en/of de algemene voorwaarden van onze leveranciers. Het hangt van uw boeking af welke algemene voorwaarden van toepassing zijn:

1. Als u een pakketreis* boekt waarbij een van de bedrijfsonderdelen van TUI Nederland de leverancier is, zoals TUI, TUI.nl, Holland International, Robinson, Sunrise, KidsWorldClub, GoBest, Reisadviesbureau Effting, ExtraVacanza, Seat Only, Wedding Unlimited of LastMinute.nl is, dan zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland van toepassing. Als geen van de eerdergenoemde bedrijfsonderdelen van TUI Nederland de leverancier is, dan gelden de ANVR Reisvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier.

2. Als u geen pakketreis* boekt of als u naast een pakketreis ook nog excursies, activiteiten en/of reisonderdelen boekt die geen onderdeel zijn van de geboekte pakketreis, dan zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing én de ANVR Boekingsvoorwaarden. TUI Nederland is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener.

3. Indien u een reis boekt die een pakketreis* is en die bestaat uit een los ticket van TUIFly dat is geboekt via een ander kanaal dan www.TUIfly.nl, gaat u een luchtvervoerovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval is paragraaf 2. niet van toepassing en zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden TUIFly van toepassing.

4. Op alle pakketreizen* en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van lijndienstvluchten), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. Dit is niet het geval als de leverancier geen deelnemer is van de SGR. TUI Nederland is wel deelnemer. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

5. Naast de hierboven genoemde voorwaarden, zijn ook op alle pakketreizen* en individuele overeenkomsten met betrekking tot verblijf of vervoer, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Dit is niet het geval als de leverancier geen deelnemer is van het Calamiteitenfonds. TUI Nederland is wel deelnemer. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een georganiseerde reis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of indien u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

6. Als u ook een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten via de onder punt 1 genoemde bedrijfsonderdelen van TUI Nederland, dan zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing. TUI Nederland is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar en is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

Bij boeking krijgt u inzicht of heeft u inzicht gekregen in alle hierboven genoemde voorwaarden. De voorwaarden kunt u ook raadplegen op deze site, of kosteloos opvragen bij TUI Nederland N.V., afdeling Klantenservice, Postbus 365 7500 AJ Enschede. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u per e-mail contact opnemen met TUI Nederland via algemenevoorwaarden@tui.nl. Dit e-mailadres is alleen bestemd voor het stellen van vragen over de hierboven genoemde voorwaarden. Alle andere e-maillcorrespondentie op dit adres wordt niet in behandeling genomen.

* Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport/eigen vervoer; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Versie 12-08-2010

Aangenaam, uw dichtstbijzijnde mobiele reisadviseur.

Met onze mobiele reisadviseurs brengen wij de kwaliteit van TUI waar het u uitkomt. Het enige wat u hoeft te doen, is uw postcode invullen voor een overzicht van reisadviseurs bij u in de buurt en een afspraak maken.